Кыргыз (мамл.) тил жана адабият мугалимдерини УБ

Home

 
 
 
 
Home ГлавнаяШколаУчителяШМО государственного языка
Кыргыз (мамл.) тил жана адабият мугалимдерини УБ

УБ иштеген темасы: «Мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүүнү коммуникативдик маданият аралык баарлашуу жана системалык деңгээлдик багытта уюштуруп, замандап технологияларды ишке киргизүү».Талантбекова Нурмира Талантбековна
talantbekova Билим берүү Жогорку, Ж. Баласагын ат. Кыргыз улуттук университети - 2012
Адиси Кыргыз тили жана адабият
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу       курстары РПККЖж/аКДИ-2018, 2021, МГПУ-2019, 2020
Сыйлыктары

2019-Билим берүү борбору грамота, 2020 - Билим берүү башкармалыгы грамота

portfolio  

 

 
Адылбек кызы Кишимжан
adylbek_k Билим берүү Жогорку, Ж.Баласыгын ат. Кыргыз улуттук университети-2016; 2018
Адиси Биология; филологиялык билим берүү (магистр)
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/аКДИ – 2022
Сыйлыктары

 

portfolio  

 

 
Асанбекова Гүлжамал Асанбековна
Asanbekkyzy Билим берүү Жогорку, Ж. Баласагын ат. Кыргыз улуттук университети - 2012
Адиси Кыргыз тили жана адабият
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациялык өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/аКДИ-2018, 2021, МГПУ-2020
Сыйлыктары

2017 - Билим берүү борбору грамота, 2020 - Билим берүү башкармалыгы грамота

portfolio  
 
Акбарова Айгүл Джамалидиновна
Asanbekkyzy Билим берүү Жогорку, Баткен Мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту – 2022 
Адиси педагогика
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациялык өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖ ж/а КДИ – 2018, 2021
Сыйлыктары

 

 

 

 
Бакова Алина Байышовна
bakova Билим берүү Жогорку, Ж.Баласагын ат. Кыргыз улуттук университети - 2008
Адиси Кыргыз тили
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу       курстары РПККЖж/аКДИ-2018, 2021, МГПУ-2019, 2020
Сыйлыктары

2009 - Свердлов райондук администрациясы грамота, Билим берүү борбору грамота, 2020 - Билим берүү башкармалыгы грамота

portfolio  
 
Бектен кызы Мээрим
bektenkyzy Билим берүү Жогорку, Бишкек Гуманитардык Университети, 2012
Адиси филолог
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/а КДИ – 2023
Сыйлыктары

2013 – ББМ грам.

 

portfolio  

 

 
Жайлообаева Атыргүл Кемеловна
Jailoobaeva Билим берүү Жогорку, Фрунзе орус тил жана адабият педагогикалык институту -1983
Адиси Орус тили жана адабият
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/аКДИ-2018, МГПУ-2020, РПККЖж/аКДИ-2021
Сыйлыктары

2013-БКМТөБ грам., 2016 - БББ грам., 2020- ББж\аИМ грам., 2021-КР ПКМТБУК грам.

portfolio  
 
Жакыпова Бактыгүл Нургазиевна
Jakypova Билим берүү Жогорку, В. Маяковский ат. Кыргыз кыз келин педагогикалык институту-1990
Адиси Башталгыч окутууну методикасы жана педагогикасы
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу   курстары РПККЖж/аКДИ-2018, МГПУ-2020, РПККЖж/аКДИ-2021
Сыйлыктары

2014 - КР ББж\аИМ грамота, 2020-Билим берүү мыктысы

portfolio  
 
Ишеналиева Айзат Ишеналиевна
ishenalieva Билим берүү Жогорку,Ж. Баласагын ат. КУУ-2016
Адиси литнгвист, окуутучу
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары  
Сыйлыктары

 

portfolio  
 
Орозалиева Чолпон Джапаровна
orozaalieva Билим берүү Жогорку, В. Маяковский ат. Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту-1989
Адиси Башталгыч окутууну методикасы жана педагогикасы
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/аКДИ-2018,2021, МГПУ-2019,2020
Сыйлыктары

2009- ББжИМ грам., 2012- БШДК грам., 2012 - КР Билим берүү мыктысы, 2016-КР ПКМТБУК грам., 2018-"Кыргыз тили" төш билгеси

portfolio  
 
Шамуратова Зияда Аскарбековна
shamuratova Билим берүү Жогорку, Кыргыз-Түрк “Манас” университети – 2022 
Адиси филология
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Категориясы  
Аттестациядан өткөн жылы  
Билимин жогорулатуу курстары  
Сыйлыктары

 

portfolio  

 

 


Кыргызский Русский

Гордость гимназии

Новое на сайте

image-6
no-corruption
  Авторские права © 2012-2024 Школа-гимназия № 33. Все права защищены. Top.Mail.Ru