Кыргыз (мамл.) тил жана адабият мугалимдерини УБ

Home

 
 
 
 
Home ГлавнаяШколаУчителяШМО государственного языка
Кыргыз (мамл.) тил жана адабият мугалимдерини УБ

УБ иштеген темасы: «Мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүүнү коммуникативдик маданият аралык баарлашуу жана системалык деңгээлдик багытта уюштуруп, замандап технологияларды ишке киргизүү».Жайлообаева Атыргүл Кемеловна
Jailoobaeva Билим берүү Жогорку, Фрунзе орус тил жана адабият педагогикалык институту -1983
Адиси Орус тили жана адабият
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 39/39
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/аКДИ-2018, МГПУ-2020, РПККЖж/аКДИ-2021
Сыйлыктары

2013-БКМТөБ грам., 2016 - БББ грам., 2020- ББж\аИМ грам., 2021-КР ПКМТБУК грам.

portfolio
 
Орозалиева Чолпон Джапаровна
orozaalieva Билим берүү Жогорку, В. Маяковский ат. Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту-1989
Адиси Башталгыч окутууну методикасы жана педагогикасы
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 29/29
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/аКДИ-2018,2021, МГПУ-2019,2020
Сыйлыктары

2009- ББжИМ грам., 2012- БШДК грам., 2012 - КР Билим берүү мыктысы, 2016-КР ПКМТБУК грам., 2018-"Кыргыз тили" төш билгеси

portfolio
 
Адылбек кызы Кишимжан
adylbek_k Билим берүү Жогорку, Ж.Баласыгын ат. Кыргыз улуттук университети-2016; 2018
Адиси Биология; филологиялык билим берүү (магистр)
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 4/4
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу курстары
Сыйлыктары


portfolio
 
Асанбекова Гүлжамал Асанбековна
Asanbekkyzy Билим берүү Жогорку, Ж. Баласагын ат. Кыргыз улуттук университети - 2012
Адиси Кыргыз тили жана адабият
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы\педагогикалык стажы 10/8
Категориясы
Аттестациялык өткөн жылы
Билимин жогорулатуу курстары РПККЖж/аКДИ-2018, 2021, МГПУ-2020
Сыйлыктары

2017 - Билим берүү борбору грамота, 2020 - Билим берүү башкармалыгы грамота

portfolio
 
Бакова Алина Байышовна
bakova Билим берүү Жогорку, Ж.Баласагын ат. Кыргыз улуттук университети - 2008
Адиси Кыргыз тили
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 7/7
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу       курстары РПККЖж/аКДИ-2018, 2021, МГПУ-2019, 2020
Сыйлыктары

2009 - Свердлов райондук администрациясы грамота, Билим берүү борбору грамота, 2020 - Билим берүү башкармалыгы грамота

portfolio
 
Бегалиева Жумакүл Итибаевна
begalieva Билим берүү Жогорку, В. Маяковский ат. Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту-1986
Адиси Педагогика жана психология (мектепке чейинки)
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 29/29
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы

Билимин жогорулатуу курстары

РПККЖж/аКДИ-2018, 2021, МГПУ-2020

Сыйлыктары

2010 - КР ББж\аИМ грамота,

2016-Билим берүү борбору грамота, 2019-Билим берүү мыктысы, 2020 - Билим берүү башкармалыгы грамота

portfolio
 
Бектен кызы Мээрим
bektenkyzy Билим берүү Жогорку, Бишкек Гуманитардык Университети, 2012
Адиси филолог
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 9/9
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу курстары
Сыйлыктары

2013 – ББМ грам.

portfolio
 
Жакыпова Бактыгүл Нургазиевна
Jakypova Билим берүү Жогорку, В. Маяковский ат. Кыргыз кыз келин педагогикалык институту-1990
Адиси Башталгыч окутууну методикасы жана педагогикасы
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы\педагогикалык стажы 29/29
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу   курстары РПККЖж/аКДИ-2018, МГПУ-2020, РПККЖж/аКДИ-2021
Сыйлыктары

2014 - КР ББж\аИМ грамота, 2020-Билим берүү мыктысы

portfolio
 
Ишеналиева Айзат Ишеналиевна
ishenalieva Билим берүү Жогорку,Ж. Баласагын ат. КУУ-2016
Адиси литнгвист, окуутучу
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 6/6
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу курстары
Сыйлыктары


portfolio
 
Талантбекова Нурмира Талантбековна
talantbekova Билим берүү Жогорку, Ж. Баласагын ат. Кыргыз улуттук университети - 2012
Адиси Кыргыз тили жана адабият
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы 8/8
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу       курстары РПККЖж/аКДИ-2018, 2021, МГПУ-2019, 2020
Сыйлыктары

2019-Билим берүү борбору грамота, 2020 - Билим берүү башкармалыгы грамота

portfolio
 
Шамуратова Зияда Аскарбековна
shamuratova Билим берүү Кыргыз-Түрк “Манас” университети
Адиси
Сабак берген предметти Кыргыз тили
Жалпы/педагогикалык стажы -/-
Категориясы
Аттестациядан өткөн жылы
Билимин жогорулатуу курстары
Сыйлыктары


portfolio
 


Кыргызский Русский

Гордость гимназии

Новое на сайте

pochta_doveriya
image-6
no-corruption
Авторские права © 2012-2023 Школа-гимназия № 33. Все права защищены. Top.Mail.Ru