Родителям

Home

 
 
 
 
Home ГлавнаяРодителямИнформация
Родителям
Прием в школу в 2023 г. PDF Печать E-mail

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Электронная запись в школу будет проводиться поэтапно: - Первый этап – по юридическому месту проживания (по постоянной прописке) – с 10 апреля(9:00) по 25 июня 2023 года; - Второй этап – по фактическому месту проживания (независимо от наличия прописки) – с 26 июня (9:00) по 31 августа 2023 года.

Прием документов в 1-й класс с 8:00 до 13:00 (завуч Тишурова Светлана Сергеевна ).

С 15 августа приём в 5-9 классы.


Территориальное закрепление ШГ № 33

Баялинова 65-73; 70-74; 56-74;

пер. Больничный 1-9; 2-10;

пер. Донской 1-55; 2-46;

пр. Жибек-Жолу 439-495/а;

Курганская 1-73; 2-58\а 10/1-10/21;

Куренкеева 169-199, 160-228;

Логвиненко 65-141; 38а-80;

Мичурина 74-154а; 79-185а;

пер.Нарынский 1-11; 2-10а, 2a/1-2a/15;

Орозбекова 130-190;105-151;

Панфилова 214-298; 257-339;

Пролетарская 13-67; 18-70;

Серова 1-77\а; 2-84;

Тоголока Молдо 29-135;

пер. Урючный 1-17; 2-14;

бул.Эркиндик 76-138;

пер.Баатырский 1-9; 2-10;

пер.Баткенский 1-19; 2-18.

 

 
2022-2023 – окуу жылына 1-класстын балдарын электрондук каттоонун тартиби жөнүндө маалымат. PDF Печать E-mail

2022-2023 - окуу жылына балдарды биринчи класска электрондук каттоо mektep.edu.gov.kg сайтында төмөнкү графикке ылайык жүргүзүлөт:

1. 11-апрелден саат 09:00 27-июнга чейин саат 08:59га чейин -юридикалык жашаган жери боюнча.

2.  27-июндан саат 09:00дөн баштап 10-августка саат 10:00гө чейин- чыныгы жашаган жери боюнча.

Арыз берген ата-эненин/мыйзамдуу өкүлдүн инсандыгын ырастоочу документтери (паспорт, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк), ата-эненин/мыйзамдуу өкүлдүн жана баланын жеке идентификациялык номери болбосо, баланы мектепке каттоого мүмкүн эмес!

2022-жылдын 11-апрелине чейин ата-энелер/мыйзамдуу өкүлдөр төмөнкүлөрдү даярдашы керек:

- паспорт;

- баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

- жеке идентификациялык номер (ЖИН - ата-эненин/мыйзамдуу өкүлүнүн жана баланын паспортунда көрсөтүлгөн 14 сандан турган идентификациялык номер. Ал жок болгон учурда жашаган жери боюнча калкты тейлөө борборуна (КТБ) кайрылуу керек.

- Мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук порталында каттоо дарегинин болушун текшерүү.

Программалык деңгээлдеги система жарандардын төмөнкү жеңилдетилген категорияларына артыкчылык берет:

- үй-бүлөлөрүнүн жашаган жери боюнча аскер кызматчыларынын балдары;

- тиешелүү күбөлүк көрсөткөндө Кыргыз Республикасына көчүп келген жана кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздардын балдары;

- үстүбүздөгү жылдын 15-сентябрына карата ушул жалпы билим берүү уюмунда бир жылдан кем эмес иштеген мектептердин мугалимдеринин жана кызматчыларынын балдары.

2022-жылдын 11-апрелине чейин аскер кызматкерлери, кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздар, мугалимдер жана мектеп кызматкерлери баланы мектепке каттоо учурга карата жогоруда аталган документтерге кошумча иштеген жеринен маалымкат (справка) даярдашы керек.

Ата - эне/ мыйзамдуу өкүл баланы биринчи класска кабыл алуу жөнүндө билдирме алгангандан кийин, учурдагы жылдын 1 - августунан баштап                       10-сентябрынан кечиктирбестен мектепке төмөнкү тастыктоочу документтерди берүүгө милдеттүү:

- мектепке кабыл алуу жөнүндө ата-энелеринин/ мыйзамдуу өкүлдөрүнүн биринин арызы;

- баланын жана ата-энелеринин/ мыйзамдуу өкүлдөрүнүн биринин инсандыгын ырастоочу документтери - нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана                             ата-энелеринин/ мыйзамдуу өкүлдөрүнүн биринин паспорту;

- ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык маалымкаттын түп нускасы (белгиленген формалар);

- алынган эмдөөлөр жөнүндө медициналык маалымкаттын түп нускасы  (белгиленген формалар);

- баланын 3х4 см. өлчөмүндөгү сүрөтү.

1 - августан баштап 10-сентябрга чейин мектепке тастыктоочу документтерди алып барбаган учурда бала 1-класска кабыл алынбайт. 
Информация о порядке электронной записи детей в первый класс на 2022-2023 учебный год. PDF Печать E-mail

Электронная запись в первый класс на 2022-2023 учебный год будет проходить на сайте mektep.edu.gov.kg по следующему графику:

1.             С 11 апреля с 09ч.00мин.  до 27 июня до 08 ч. 59 мин. - по юридическому месту проживания.

2.             С 27 июня с 09 ч. 00 мин. до 10 августа 10ч.00 мин. - по фактическому месту проживания.

Без наличия документов, удостоверяющих личность родителей/ законных представителей, подающих заявку (паспорт свидетельство о рождении ребенка), персонального идентификационного номера родителя/ законного представителя и ребенка зарегистрировать ребенка в 1-й класс невозможно!

До 11 апреля 2022 года родителям/законным представителям необходимо подготовить:

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка;

- персональный идентификационный номер (ПИН - 14 значный идентификационный номер, который указан на паспорте родителя/ законного представителя и ребенка. В случае его отсутствия необходимо обратиться в центр обслуживания населения по месту жительства (ЦОН).

- проверить наличие адреса регистрации на электронном портале Государственной регистрационной службы.

Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:

- дети военнослужащих по месту жительства их семей;

- дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки;

- дети учителей и штатных сотрудников школ, проработавших в данной общеобразовательной организации не менее одного года по состоянию на                      15 сентября текущего года.

До 11 апреля 2022 года действующим военнослужащим, этническим кыргызам, имеющим статус кайрылманов, учителям и штатным сотрудникам школ подготовить дополнительно к вышеперечисленным документам справку с места работы (на момент регистрации ребенка в школу).

После получения уведомления о приеме ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан в срок с 1 августа по 10 сентября текущего года предоставить в школу следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность ребенка и одного из родителей/ законных представителей - свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, заверенные нотариально;

- оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (установленной формы);

- оригинал медицинской справки о полученных прививках (установленной формы);

- фотография ребенка размером 3x4 см.

В случае не предоставления документов в срок с 1 августа по 10 сентября текущего года ребенок в школу не зачисляется. 
О системе «Күндөлүк» PDF Печать E-mail

Автоматизированная информационная система «Күндөлүк» разработана высококвалифицированными и опытными разработчиками Кыргызской Республики для улучшения качества образования и обеспечения равного доступа для учеников, родителей и администрации школ к современным образовательным ресурсам и технологиям. Данная система доступна как через современные браузеры, так и через бесплатные приложения. Разработчики уделили предельное внимание функциональности и простоте в использовании приложения как для молодого так и для более взрослого поколений. Приложение оповещает об актуальных событиях школы, а если вы родитель, то и информацию о вашем ребенке. Большое внимание уделено безопасности данных, которые защищены самыми последними технологиями защиты. Помимо экономии на бумаге и бумажной волоките, система позволяет избавится от рутинной работы, повысить системность аналитической информации и документооборот. Помимо всего, система связывает в единое образовательное пространство родителей, учеников, администрацию школ путем введения индивидуальных профилей, различных тем в форуме и общей лентой новостей и объявлений.

Перейти на сайт https://kundoluk.edu.kg/account/login


Если не отображается содержимое, нажмите здесь

 


Если не отображается содержимое, нажмите здесь

Специальные условия для пользователей ШГ №33:

  • Для многодетных семей: оплата производится за первого и второго ребенка, третьему и последующим детям аккаунт предоставляется бесплатно.
  • Для родителей и лиц их заменяющих аккаунт предоставляется бесплатно.
  • Для детей сирот и детей из малообеспеченных семей аккаунт предоставляется бесплатно.

 

 
Прием в пятый класс PDF Печать E-mail

Уважаемые родители!

Тестирование для приема в 5-е классы состоится 25 августа в 9:45.

По всем вопросам обращатся к Битковой Галине Викторовне  тел. 37 - 45 - 80.

 

 
Запись в классы предшкольной подготовки (нулевые) на 2023-2024 учебный год PDF Печать E-mail

Уважаемые родители!

С​ ​ 5 июня 2023 г. будет возобновлена​ запись в​ классы пр­едшкольной подготовки (нулевые) по систе­ме ДПОУ (на платной основе) на 2023-2024 учебный год, по сле­дующей квоте:

  • русский язык обучения - 75 мест,

  • кыргызский язык обучения - 25 мест.

​ Для записи Вам необх­одимо подойти в школу имея при себе след­ующие документы:

  • ​ свидетельство о рожд­ении ребенка,

  • паспорта родителей,

  • адресная справка​ (справка с места жите­льства).

​ Запись производится завучем Тишуровой С.С. ежедневно с 9.00 до 12.00

 
Родителям будущих первоклассников. PDF Печать E-mail

Уважаемые родители, записавшие своих детей в первый класс, администрация школы рада приветствовать Вас в рядах дружной семьи 33 гимназии. Напоминаем Вам, что первая организационная встреча, посвященная подготовке к празднику Первого звонка, состоится 25 августа 2021 г. в 9.00. К 1 сентября Вам необходимо помнить о следующем:

1. В гимназии неукоснительно исполняется Постановление Правительства КР  №527 от 12.08.2015 г. «О единых требованиях к школьной форме учащихся 1-11 классов общеобразовательных  организаций КР”, в связи с чем, Вам необходимо приобрести ребенку форму единого образца (см. фото);

2. В осенне-зимний период (с 1 октября по 1 апреля) обязательно наличие сменной обуви и тканевого мешка для ее хранения;

3. Для уроков физвоспитания приобретаются футболки единого цвета (по решению общего собрания родителей класса);

4. Перечень необходимых принадлежностей для учащегося 1-го класса можно скачать здесь.

forma2

 


Кыргызский Русский

Гордость гимназии

Новое на сайте

image-6
no-corruption
Сейчас на сайте находятся:
 26 гостей 
  Авторские права © 2012-2024 Школа-гимназия № 33. Все права защищены. Top.Mail.Ru